Commit Mesajları: Kodlama Sürecinde İletişimin Önemi

Safa Gayret
2 min readJul 14, 2023

Kodlama süreci, bir yazılım projesinin hayata geçirilmesinde en önemli adımlardan biridir. Ancak, projenin büyüklüğü ve karmaşıklığı arttıkça, bu süreçte iletişim ve takip etme zorluğu ortaya çıkabilir. İyi yazılmış ve açıklayıcı commit mesajları, geliştiriciler arasında etkili bir iletişim sağlar ve kod tabanının yönetimini kolaylaştırır.

Görsel kaynağı: freepik.com

Bu yazıda, commit mesajlarının neden önemli olduğunu ve doğru bir şekilde nasıl yazılacağını ele alacağız.

Commit Mesajlarının Önemi

Commit mesajları, her bir kod değişikliğinin amacını ve içeriğini açıklar. İyi yazılmış bir commit mesajı, projede çalışan diğer geliştiricilere ve gelecekteki sürdürücülere hangi değişikliklerin yapıldığını anlamalarını sağlar. Aynı zamanda hataları düzeltmek, özellikleri eklemek veya performansı iyileştirmek gibi değişikliklerin nedenini açıklar. Bu, projenin sürekliliği ve işbirliği açısından kritik bir öneme sahiptir.

Doğru Commit Mesajı Yazma İlkeleri

  • Açık ve sade: Commit mesajı, değişikliğin ne yaptığını öz ve anlaşılır bir şekilde açıklamalıdır. Kısa, net ve öz olmalı, aynı zamanda projenin diğer bileşenleriyle tutarlı bir dil kullanmalıdır.
  • Başlık ve detay: Commit mesajları, bir başlık ve gerekirse daha ayrıntılı bir açıklama içermelidir. Başlık, değişikliğin özünü kapsamalıdır, ayrıntılar ise daha fazla bilgi sağlamak için kullanılabilir.
  • İyi örnekler: “Birleştirme çakışmasını çöz”, “Kullanıcı ara yüzünü iyileştir”, “Veri tabanı bağlantısını optimize et” gibi commit mesajları açık ve anlaşılırdır.

Commit mesajı aslında bir diktedir

Geçmiş zamanlı bir üslupla commit mesajları yazmak en sık yapılan hatalardan. Örneğin, “Butonun rengi mavi olarak değiştirildi” bunun yerine emir kipi ile mesaj yazmak daha çok kabul görmüş bir standarttır.

En yaygın doğru kullanım, “Değiştir: Butonun rengini mavi” veya “Butonun rengini mavi olarak değiştir

Kötü örnek: “Düzelt”
Bu commit mesajı, hiçbir bilgi vermediği için yetersizdir. Hangi hatanın düzeltildiği veya hangi değişikliklerin yapıldığı belirtilmemiştir.

İyi örnek: “Giriş sayfasında düzelt: giriş yapıldıktan sonra kullanıcı oturum bilgilerini doğru şekilde işlemle”

Bu commit mesajı, değişikliğin ne olduğunu ve neden yapıldığını net bir şekilde açıklar. Hatanın yerini, etkilediği sayfayı ve yapılan düzeltmeyi belirtir.

İletişim ve Takip Etme

Commit mesajları, kodun evrimini takip etmek için kullanılır. Projede çalışan diğer geliştiriciler, geçmiş değişiklikleri inceleyerek neden, nasıl ve ne zaman değişiklikler yapıldığını anlayabilirler. Ayrıca, commit mesajları gelecekteki sorunları giderme veya geriye dönme ihtiyacı olduğunda referans oluşturur.

Sonuç olarak commit mesajları, bir yazılım projesinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde ve geliştiriciler arasındaki iletişimin sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Doğru bir şekilde yazılan commit mesajları, projenin geçmişini ve değişikliklerin nedenlerini açıklar, hataları düzeltmeye yardımcı olur ve gelecekteki çalışmalara rehberlik eder. Bu nedenle, geliştiricilerin commit mesajlarını önemsemesi ve doğru bir şekilde yazmasını sağlaması gerekmektedir.

Bu yazı hazırlanırken yer yer ChatGPT’den faydalanılmıştır.

--

--